Zarządzanie zmianą

INFORMACJE:

Cena: wycena indywidualna
Czas: 16 h (2 dni)
Termin: brak dostępnych terminów

TRENER:

Beata Walczyna-Szydełko

Prezes Zarządu BPWS sp. z o.o.; Prezes Zarządu Fundacji Instytut Bezpieczeństwa Informacji, twórca Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości, świadczącego usługi szkoleniowe i doradcze na rzecz przedsiębiorców, odpowiedzialna za wdrożenie standardów przetwarzania danych osobowych, VCC, ISO; Inspektor Ochrony Danych; Menedżer Obsługi – Koordynator w PZU S.A. i PZU na Życie S.A., wcześniej związana z Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.; były członek Komisji Rekrutacyjnej międzynarodowej wymiany stypendialnej „Mosty do Azji” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; prowadzący zajęcia akademickie w ramach studiów podyplomowych Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji i Ochrona Danych Osobowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Doktorant w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; członek Grupy Roboczej ds. IoT przy Ministrze Cyfryzacji, auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015, auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001:2017, trener uprawiony do prowadzenia szkoleń w zakresie ochrony danych osobowych w standardzie VCC, certyfikowany tester oprogramowania ISTQB®. Posiada zdolności analityczne, doświadczenie w sporządzaniu informacji prawnych, raportów, analiz, sprawozdań i procedur, zarządzaniu usługami informatycznymi zgodnie z praktykami ITIL®, zarządzaniu zespołem projektowym, przygotowywaniu prezentacji, prowadzeniu spotkań projektowych, zgodnie z metodologią Agile PM®. Wie, jak współpracować z Partnerami, Kontrahentami, odpowiadać na potrzeby Klientów i usprawniać wewnętrzne procesy. • zasady i narzędzia zarządzania zmianą w przedsiębiorstwie
 • znaczenie i rola zarządzania zmianą w przedsiębiorstwie
 • główne przyczyny niepowodzeń w zarządzaniu zmianą
 • ocena gotowości przedsiębiorstwa i pracowników do przeprowadzania zmian
 • inicjowanie zmiany i bycie liderem ich wprowadzenia w przedsiębiorstwie
 • definiowanie i wyjaśnianie kierunku i skutków planowanych zmian
 • dbanie o efektywność procesu zmian, przy uwzględnieniu strony kosztów i korzyści
 • komunikowanie procesu zmian w przedsiębiorstwie
 • dobór skutecznych kanałów, technik i treści komunikatów
 • identyfikacja źródła oporu wobec zmian w przedsiębiorstwie i projektowanie działań służących jego przezwyciężeniu,
 • pozytywne nastawienie wobec nowych wyzwań i zmian
 • otwartość i kreatywność

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń +48 796 861 561 lub wypełnij formularz – oddzwonimy.