Zarządzanie zespołem sprzedażowym

INFORMACJE:

Cena: wycena indywidualna
Czas: 16 h (2 dni)
Termin: brak dostępnych terminów

TRENER:

dr Ben Sassi

Trener, Ekspert ds. komunikacji i sprzedaży. Adiunkt w Katedrze Teorii, Filozofii i Historii Prawa na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Trener z bogatym doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu określania celów zespołowych, komunikacji: komunikacja interpersonalna, w zespole, z Klientem. Od ponad 10 lat pracuje w branży komunikacji i public relations. Opracował i wdrożył cykl szkoleń dla Sprzedawców i Opiekunów Klienta, wspierający efektywność działania w sytuacji zmian organizacyjnych, współpracy z zespołem i prowadzenia efektywnych spotkań handlowych. Projektował i prowadził szkolenia, których celem była poprawa jakości procesu komunikacji z Klientem oraz wewnątrz przedsiębiorstwa. By jak najlepiej wspierać Klientów w rozwoju kompetencji komunikacyjnych, tworzy własne narzędzia i techniki, a także korzysta z wielu psychologicznych nurtów i podejść, m.in. porozumienia bez przemocy, neurolingwistycznego programowania, modeli opracowanych przez Friedemanna Schulza von Thuna oraz teorii osobowości Carla Gustava Junga. • sprzedaż jako proces
 • zakres odpowiedzialności Menadżera Sprzedaży
 • cele przedsiębiorstwa a cele Zespołu Sprzedażowego, zasady zarządzania przez cele
 • rekrutacja i wdrażanie nowych członków Zespołu Sprzedażowego
 • mocne i słabe strony Zespołu Sprzedażowego
 • zarządzanie różnymi osobowościami
 • motywacja zewnętrzna i wewnętrzna, techniki motywacji, systemy motywacyjne
 • wyznaczanie ścieżki rozwoju członkom Zespołu Sprzedażowego
 • pozytywne napięcie
 • współzawodnictwo a rywalizacja w Zespole Sprzedażowym
 • reguły prowadzenia zebrań Zespołu Sprzedażowego
 • kontrola, ocena rezultatów
 • rola informacji zwrotnej i zasady jej przekazywania
 • rozwiązywanie konfliktów

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń +48 796 861 561 lub wypełnij formularz – oddzwonimy.