Zarządzanie procesami

INFORMACJE:

Cena: wycena indywidualna
Czas: 16 h (2 dni)
Termin: brak dostępnych terminów

TRENER:

dr Beata Walczyna-Szydełko

Prezes Zarządu BPWS sp. z o.o.; Prezes Zarządu Fundacji Instytut Bezpieczeństwa Informacji, twórca Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości, świadczącego usługi szkoleniowe i doradcze na rzecz przedsiębiorców, odpowiedzialna za wdrożenie standardów przetwarzania danych osobowych, VCC, ISO; Inspektor Ochrony Danych; Menedżer Obsługi – Koordynator w PZU S.A. i PZU na Życie S.A., wcześniej związana z Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.; były członek Komisji Rekrutacyjnej międzynarodowej wymiany stypendialnej „Mosty do Azji” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; prowadzący zajęcia akademickie w ramach studiów podyplomowych Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji i Ochrona Danych Osobowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Doktor nauk prawnych w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; były członek Grupy Roboczej ds. IoT przy Ministrze Cyfryzacji, auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015, auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001:2017, trener uprawiony do prowadzenia szkoleń w zakresie ochrony danych osobowych w standardzie VCC, certyfikowany tester oprogramowania ISTQB®. Posiada zdolności analityczne, doświadczenie w sporządzaniu informacji prawnych, raportów, analiz, sprawozdań i procedur, zarządzaniu usługami informatycznymi zgodnie z praktykami ITIL®, zarządzaniu zespołem projektowym, przygotowywaniu prezentacji, prowadzeniu spotkań projektowych, zgodnie z metodologią Agile PM®. Wie, jak współpracować z Partnerami, Kontrahentami, odpowiadać na potrzeby Klientów i usprawniać wewnętrzne procesy. • zasady podejścia procesowego do zarządzania
 • definiowanie procesów
 • podstawowe pojęcia związane z zarządzaniem procesowym
 • zasady opisu cyklu procesowego w organizacji
 • cechy i parametry procesów
 • zasady podejścia strategicznego w zarządzaniu procesem
 • identyfikacja procesów w organizacji
 • analiza wybranego procesu
 • planowanie procesu kontroli i wyciąganie wniosków z wyników kontroli
 • proponowanie i wdrażanie zmian w procesach tego wymagających, systemowe zmiany w procesach
 • odpowiedzialność i rzetelność w wykonywanej pracy
 • pozytywny stosunek do zmiany

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń +48 796 861 561 lub wypełnij formularz – oddzwonimy.