Łączymy siły z MEAL KIT POLSKA!

27.09.2022 r. BPWS sp. z o.o. uzgodniła plan połączenia z Meal Kit Polska sp. z o.o.

Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez BPWS sp. z o.o. Meal Kit Polska sp. z o.o. w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku Meal Kit Polska sp. z o.o.na BPWS sp. z o.o. oraz rozwiązanie Meal Kit Polska sp. z o.o. bez przeprowadzania jej likwidacji.

Plan połączenia
BPWS sp. z o.o._sprawozdanie finansowe
Meal Kit Polska sp. z o.o._bilans