Efektywna komunikacja

INFORMACJE:

Cena: wycena indywidualna
Czas: 16 h (2 dni)
Termin: brak dostępnych terminów

TRENER:

dr Ben Sassi

Trener, Ekspert ds. komunikacji i sprzedaży. Adiunkt w Katedrze Teorii, Filozofii i Historii Prawa na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Trener z bogatym doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu określania celów zespołowych, komunikacji: komunikacja interpersonalna, w zespole, z Klientem. Od ponad 10 lat pracuje w branży komunikacji i public relations. Opracował i wdrożył cykl szkoleń dla Sprzedawców i Opiekunów Klienta, wspierający efektywność działania w sytuacji zmian organizacyjnych, współpracy z zespołem i prowadzenia efektywnych spotkań handlowych. Projektował i prowadził szkolenia, których celem była poprawa jakości procesu komunikacji z Klientem oraz wewnątrz przedsiębiorstwa. By jak najlepiej wspierać Klientów w rozwoju kompetencji komunikacyjnych, tworzy własne narzędzia i techniki, a także korzysta z wielu psychologicznych nurtów i podejść, m.in. porozumienia bez przemocy, neurolingwistycznego programowania, modeli opracowanych przez Friedemanna Schulza von Thuna oraz teorii osobowości Carla Gustava Junga. • zasady efektywnej komunikacji
 • aktywne słuchanie i zadawanie pytań
 • różne sposoby przekazywania informacji
 • znaczenie komunikacji niewerbalnej w przekazie informacji
 • zasady wypowiadania się w sposób swobodny, zrozumiały i logiczny
 • metody przekazywania informacji jasno, klarownie i zrozumiale, panowania nad emocjami
 • potrzeby komunikowane przez rozmówcę, empatia, prezentowanie postawę otwartości
 • metody swobodnego, łatwego komunikowania się ustnie i pisemnie (maile, komunikatory, komunikaty pisane)
 • sens wypowiedzi rozmówcy, analiza, podsumowanie i parafraza wypowiedzi rozmówcy
 • sztuka efektywnej komunikacji a profesjonalizm w kontaktach interpersonalnych
 • odpowiedzialność i rzetelność w wykonywanej pracy
 • etyczne postępowanie
 • odpowiedzialność za przekazywane informacje i ich odbiór

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń +48 796 861 561 lub wypełnij formularz – oddzwonimy.