Efektywność organizacji

Warunkiem sukcesu każdej organizacji jest efektywność jej działania, czyli wydajność i produktywność, osiąganie najwyższych wyników, przy racjonalnym gospodarowaniu zasobami.

Wykorzystanie potencjału organizacji wymaga analizy jej otoczenia oraz wnętrza, a następnie opracowania strategii, wybrania celów i nadania im priorytetów. Istotne jest określenie procesów, ustalenie kompetencji, zadań i odpowiedzialności, wyznaczenie standardów jakości. Przyjęte rozwiązania należy monitorować po to, aby wprowadzać niezbędne ulepszenia i zmiany, usprawniające funkcjonowanie organizacji.

Niezależnie od zajmowanego stanowiska, czy pełnionej roli, powinieneś doskonalić kompetencje, dzięki którym podniesiesz efektywność działania Twojej organizacji.

 

Weź udział w szkoleniach BPWS ACADEMY i dowiedz się, jak:

  • przygotować analizę strategiczną
  • określać cele i priorytety
  • zarządzać procesami
  • dbać o jakość
  • przygotować się na zmianę, w tym nowe wyzwania rynku pracy

Chcesz wziąć udział w szkoleniu?

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń +48 796 861 561 lub wypełnij formularz – oddzwonimy.